ipp

Bc. Ivan Šujan – Predseda o.z.

Som zakladajúcim členom a predsedom Gramotná finančnosť o.z. Vo financiách pôsobím od roku 2011, dennodenne sa zaoberám riešením a skvalitňovaním osobných financií bežných ľudí, ale aj malých a stredných firiem. Za tieto roky som sa mnohokrát presvedčil, že úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku je kam posúvať. To, čo ma vždy zamrzí najviac je, že práve finančné inštitúcie ako banky a poisťovne, ktoré by finančnú gramotnosť mohli zlepšovať, to robia často presne naopak. Aj toto nás inšpirovalo k založeniu občianskeho združenia a jeho prekrútenému názvu Gramotná finančnosť 🙂

Pavlik Milan

MUDr. Milan Pavlík, MPH – Zakladeľ

Od roku 2009 sa profesionálne venujem správe a riadeniu osobných financií. Svojim klientom pomáham v správnom nastavení a využívaní produktov a služieb finančného trhu. V tomto duchu som v roku 2012 napísal aj knihu Základy finančného zdravia, ktorá je vhodná ako praktická príručka do riadenia svojich financií. V nadväznosti na knihu som v roku 2014 vytvoril spoločenskú hru – finančný trenažér: Finančná odysea, ktorý zážitkovou formou učí hospodáriť so svojím rozpočtom. Od roku 2015 som lektorom na vzdelávanie vo finančnej gramotnosti s Finančnou odyseou na stredných a základných školách v rámci celého Slovenska.

©2022 Gramotná Finančnosť o.z.

Log in with your credentials

Forgot your details?