Na čítanie

Pripravili sme pre vás seriál, v ktorom Vás postupne a úplne bezplatne prevedieme knihou “Základy finančného zdravia”.

 12.-14.strana

1.     Peniaze – fakty a mýty

„Dajte mi moc vydávať a ovládať peniaze národa a potom mi bude jedno, kto robí zákony.“

Mayer Anselm Rothschild

Uvažovanie v súvislostiach

Predstavte si, že máte pred sebou skladačku, rozloženú na 1 000 jednotlivých dielikov. Máte aj obrázok, ktorý má skladačka predstavovať – obraz Mony Lisy. Ste na začiatku a idete dávať dielik po dieliku k sebe a pomaličky skladať celkový obraz.

Presne tak sa dá opísať aj uvažovanie v súvislostiach. Treba vedieť, čo k čomu patrí a ako sa to má dať dohromady. Celkový obraz sa vytvára postupne.

Skúšate, čo k čomu patrí, či sa to tam hodí, či to dáva zmysel. Presne tak vyzerá aj život, keď sa človek učí pohybovať sa v ľudskej spoločnosti, vytvára si vzťahy, začína pracovať či podnikať.

Mozaika života sa postupne skladá a začína naberať reálne črty budúceho obrazu.

Obdobne to platí aj vo svete financií, kde je správne uvažovanie v súvislostiach adekvátne finančne „odmenené“ a nesprávne uvažovanie „penalizované“.

Môžeme rozumieť číslam, môžeme mať vytvorenú vlastnú finančnú stratégiu, môžeme chápať trh a poznať zákony, môžeme vedieť uvažovať v súvislostiach, ale kým to aj nerobíme fyzicky v reálnom svete, ako hovoria bratia Česi – „skutek utek“.

Všetky nahromadené vedomosti, zručnosti, poznatky sú zbytočné, kým sa neuvedú do praxe. Je to, ako keď človek vie, ako zarobiť veľké peniaze, ale v skutočnosti ich nemá, lebo nepodnikol žiadne kroky k ich zarobeniu.

Takže hor sa do práce !

Finančná nezávislosť

Každý človek, ktorý si zarába na svoje živobytie, sa chce mať dobre. Slovo „dobre“ môže pre niekoho znamenať splatiť na čas svoje účty a ešte niečo ušetriť, dostať sa z dlhov, stabilizovať sa finančne.

Pre iného to môže znamenať krásny veľký dom, vilu, chatu, nové krásne auto, drahé dovolenky, veľa peňazí na účte a nemusieť chodiť do práce…

Samozrejme pre duchovnejších ľudí môže slovo „dobre“ predstavovať zdravie, možnosť tvorivej sebarealizácie, pekné vzťahy s ľuďmi či v rodine, mať vysnívaného partnera či partnerku, vzdelávať sa na rozličných kurzoch atď. Ľudia majú svoje sny v oboch svetoch – v hmotnom aj duchovnom. A keďže financie sú prostriedkom na uskutočnenie mnohých snov, logicky z toho vyplýva, že je dobré mať viac peňazí.

Mnohé z cieľov sa dajú kúpiť priamo, iné sa dajú prostredníctvom financií do značnej miery ovplyvniť. Práve o tom je finančná nezávislosť. Ak bude mať človek dosť peňazí, tak sa finančne postará o sny, ktoré sa dajú kúpiť. A na tie, ktoré sa kúpiť nedajú, si rezervuje viac času a bude sa im venovať. Dostatok financií mu totiž zabezpečí časovú slobodu.

Kedy je človek úplne finančne nezávislý?

Odpoviem príkladom. Kedysi som čítal knihu o bohatom, asi päťdesiatročnom človeku, ktorý si povedal, že už má dosť svojho majetku a hmotného bohatstva, a rozdal ho na dobročinnosť. Rozdal 90 % svojho majetku. Z toho, čo mu ostalo, žil pokojne až do svojej smrti. Ten milý pán určite nevlastnil jedno staré auto, chatrč na kopaniciach a posledných 20 eur v deravom vrecku J.

Finančná nezávislosť sa dá merať množstvom času, ktorý by ste vedeli žiť od dnešného dňa bez toho, aby ste chodili do práce, a dokázali by ste vyžiť z našetrených peňazí pri zachovaní vášho životného štandardu. Ak by ste vedeli z našetrených peňazí žiť napríklad 6 mesiacov, tak je vaša finančná nezávislosť 6 mesiacov.

Ideálna finančná nezávislosť je taká, keď viete pri súčasnom životnom štandarde vyžiť do konca svojho života z toho, čo máte našetrené.

Predstavme si nasledujúcu situáciu. Mám 35 rokov a mám našetrených 1 milión eur. Moje mesačné náklady pri súčasnom životnom štýle sú 1 000 €. Vydržal by som takto fungovať vyše 80 rokov – cca do svojich 115 narodenín.

Myslím, že ak by som sa dožil 115 rokov, mal by som na ten obložený chlebíček a kávičku J. Môže sa však stať, že moje finančné výdaje stúpnu – čo nie je potešiteľný jav. Alebo môžem mať svoju rezervu 1 milión eur uloženú v banke na lepšom úroku, a tak mi peniaze generujú ďalšie peniaze aj na vyššie výdavky.

Dobročinnosť

Platí jedna ľudová múdrosť: „Najprv daj, aby si mohol dostať.“

Je to zabezpečenie kolobehu, prejav štedrosti, dobrej vôle, ľudskosti – ak dávame dobré veci, vracajú sa k nám dobré veci. Ak rozdávame zlé veci: údery, kopance, zlosť, nenávisť, agresiu – aj tie sa k nám vracajú. Takže pozor – čo rozosievame, takú úrodu budeme zberať! V prenesení do reči peňazí – ak človek najprv peniaze dá, neskôr sa mu peniaze vrátia späť. Platí aj to, že čím viac dáva, tým viac aj dostáva.

 Dobročinnosť je jednou z najlepších foriem, ako pomôcť niekomu, kto peniaze naozaj potrebuje – na zakúpenie lekárskeho prístroja, pomoc hladujúcim, pomoc zvieratkám v útulkoch, dodávky liekov pre ľudí v krajinách tretieho sveta…

Mnohí bohatí ľudia pochopili, že peniaze im už neprinášajú pocity uspokojenia, kým sa o ne nepodelia s tými, ktorí ich naliehavo potrebujú, ktorým tie peniaze môžu napríklad zachrániť život. Každý dobrý skutok je odmenený dobrým skutkom, aj dobročinnosť sa preto dá chápať ako investícia. Je to investícia pre náš svet, aby bol lepší a krajší.

Dávanie v konečnom dôsledku obohacuje všetkých, aj prijímajúceho aj dávajúceho.

Ja sám rozdávam 10 % svojho príjmu na dobročinnosť. Prináša mi to viac vnútorného pokoja a dobrý pocit, že niekomu pomáham.

Banky

Ak niekto spomenie peniaze, vo väčšine prípadov je prvou asociáciou banka. Ukážeme si v krátkosti, ako banky fungujú. Činnosť bánk upravuje zákon o bankách.

Banka je inštitúcia, ktorá prijíma peňažné vklady od vkladateľov, vypláca vkladateľom na ich požiadanie peniaze naspäť alebo ich prevádza na iné účty a voľné peňažné prostriedky požičiava vhodným zákazníkom.

Banka musí mať štatutárny orgán a dozornú radu.

Banky vykonávajú celý rad finančných služieb:

– otvárajú a vedú klientom účty

– vykonávajú platobný a zúčtovací styk

– vydávajú platobné karty

– nakupujú a predávajú peňažné prostriedky v cudzej mene

– nakupujú a predávajú cenné papiere na vlastný alebo cudzí účet

– uskutočňujú úschovu a správu cenností

– vykonávajú informačnú a poradenskú činnosť

Banky pôsobia ako sprostredkovateľ medzi ponukou peňazí a dopytom po peniazoch a svoju činnosť vyvíjajú na dvoch úrovniach finančného trhu:

Ø na primárnom trhu – prostredníctvom bánk sa tu presúvajú voľné peňažné prostriedky od subjektov, ktoré majú dočasný prebytok, k subjektom, ktoré majú dočasný nedostatok peňazí

Ø na sekundárnom trhu – ide o pohyb peňazí vo vnútri bankového sektora

Banky plnia veľmi dôležitú sprostredkovateľskú úlohu – koncentrujú obrovské množstvo peňazí od obrovského množstva malých vkladateľov, a preto sú schopné financovať aj tie najväčšie projekty.

Vytvárajú predpoklady pre celkový ekonomický rast. Majú schopnosť určovať do istej miery budúci rozvoj alebo útlm jednotlivých podnikov a celého hospodárstva tým, že vyberajú najefektívnejšie použitie peňažných prostriedkov.

Ovplyvňujú sporivosť ekonomických subjektov – miera sporivosti sa totiž mení aj podľa výšky úrokových sadzieb a vkladov.

Ak má banka nízke úrokové sadzby na úveroch, ľudia si viac požičiavajú, čiže do obehu sa dostáva viac peňazí. Ak má banka vysoké úrokové sadzby na vkladových produktoch, ľudia si viac sporia, čiže z obehu sa peniaze sťahujú do bánk.

Povinnosti banky:

a) banka je povinná viesť účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve

b) dať overiť účtovnú uzávierku audítormi

c) povinne predkladať Národnej banke Slovenska požadované podklady a informácie


		

©2022 Gramotná Finančnosť o.z.

Log in with your credentials

Forgot your details?