Sídlo a korešpodenčná adresa:

 

GRAMOTNÁ FINANČNOSŤ o.z.

Trenčianska 834/60, Bratislava 821 09

e-mail: info@gramotnafinancnost.sk

mobil: (+421) 949 486 312

Fakturačné údaje

 

GRAMOTNÁ FINANČNOSŤ o.z.

Trenčianska 834/60

Bratislava 821 09

IČO: 500 885 48

DIČ: 212 027 7984

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2945017417/1100

IBAN: SK21 1100 0000 0029 4501 7417

Ako Vám môžeme pomôcť?

Váš email

Vaša správa

©2022 Gramotná Finančnosť o.z.

Log in with your credentials

Forgot your details?