Naše občianske združenie vzniklo za účelom zvyšovania finančnej gramotnosti na Slovensku

Zameriavame sa predovšetkým na všetky typy stredných škôl a vyššie ročníky základných škôl. Práve prostredníctvom vyškolených učiteľov sa žiakom dostanú informácie podľa stupňa vývinu, v ktorom sa nachádzajú. Takto spoločnými silami vieme postupne pripaviť budúce generácie na vyššiu úroveň finančnej gramotnosti a tým lepšie hospodárenie.

O kritickej úrovni finančnej gramotnosti počúvame z každej strany. Resp. my sa s ňou aj častokrát stretávame, keďže pracujeme vo finančnom sektore.

Tak sme sa traja kamaráti spojili a spoločnými silami pripravili koncept vzdelávania, ktorý je založený na Národnom štandarde 1.1, a je obohatený o naše postrehy z reality.

Veľmi dobre sa vieme orientovať a poradiť vo všetkých finančných sektoroch:

1/ kapitálového trhu (investície)
2/ poistenia a zaistenia (životné a majetkové poistenie, iné špeciálne typy poistenia)
3/ prijímania vkladov (bankové vkladové produkty a stavebné sporenia)
4/ poskytovania úverov (úvery na bývanie a spotrebné úvery, lízingy)
5/ starobného dôchodkového sporenia (druhý pilier)
6/ doplnkového dôchodkového sporenia (tretí pilier)

Podpor nás, spolu môžeme rozšíriť obzory viacerým ľuďom.

Príklady z praxe

Všetci sa aktívne venujeme osobným financiám klientov v reálnom svete…

Zážitková forma

Učenie zážitkom prináša so sebou vyššiu kvalitu zapamätaných informácií…

Podporné materiály

Pedagógovia získajú nielen vedomosti, ale aj podporné materiály s cvičeniami na prácu s deťmi.

©2022 Gramotná Finančnosť o.z.

Log in with your credentials

Forgot your details?