Ako postupovať pri darovaní 2% z daneZamestnanec

1. krok

Do 15.2. je potrebné, aby ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zučtovania. V žiadosti zaškrtnite časť o vyplnenie tlačiva “POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI “ na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % ďalej len potvrdenie.

2. krok

Vyplňte tlačivo ” Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” ďalej len “Vyhlásenie”.3. krok

Zašlite vyhlásenie a potvrdenie do 30.4.2017 na príslušný daňový úrad(tzn. podľa bydliska).
Alebo zašlite na našu adresu do 21.4. a my sa o to postaráme za vás.

4. krok

Ak si želáte, aby sme vedeli, že ste nás podporili, označte to vo vyhlásení krížikom.

Podnikateľ

1. krok (len Právnická osoba)

Overiť si, či ste v minulom daňovom priznaní darovali/nedarovali minimálne 0,5% z dane.

2. krok

Vpísať do daňového priznania “Oddiel XII” identifikačné údaje občianskeho združenia. Viď vyplnený vzor.

3. krok

Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nás podporili, zapíšte to podľa vzoru.


Môže vás zaujímať:

1. Koľkými percentami z mojich daní viem pomôcť keď som právnická osoba?

A. Darovali ste v predchádzajúcom daňovom priznaní aspoň 0,5%, tak môžete poukázať 2% z dane.
B. Nedarovali ste v predchádzajúcom daňovom priznaní aspoň 0,5%, tak môžete poukázať 1% z dane.

2. Koľkými percentami z mojich daní viem pomôcť keď som SZČO alebo živnostník?

A. Môžete poukázať 2% z dane.

3. Kde nájdem tlačivá na poukázanie 2% v roku 2017?

Všetky potrebné tlačivá vľavo v sekcii na stiahnutie.

4. Kto môže poukázať 3% z dane?

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2016 dobrovoľnícky odpracovali najmenej 40 hodín (a majú o tom potvrdenia), môžu poukázať až 3% z dane.

5. Od koho si mám Potvrdenie o odpracovaní 40 hodín pre dobrovoľníka pýtať?

Toto potvrdenie nie je vždy automaticky vystavované, preto je potrebné oň požiadať.
Potvrdenie môže vystaviť buď tzv. vysielajúca organizácia (teda tá organizácia, ktorá dobrovoľníka vysiela na výkon dobrovoľníckej práce) alebo tzv. prijímateľ (t.j. v prospech koho dobrovoľník aktivity vykonával).

6. Ste na zozname prijímateľov na rok 2017?

Áno sme, môžete si to overit priamo na tomto mieste.

 

©2022 Gramotná Finančnosť o.z.

Log in with your credentials

Forgot your details?